Miroslav Myška

Práce se světlem, reklamní a užitá fotografie

MIROSLAV MYŠKA

Narozen 3. 5. 1946 v Brně. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně u K. O. Hrubého. Působí jako volný fotograf v Brně a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Kromě užité fotografie (reklama, architektura) se věnuje humanisticky zaměřenému dokumentu a fotografii krajiny a aktu. Je členem skupiny Setkání. Připravil několik výstavních expozic Viléma Reichmanna, K. O. Hrubého a dalších fotografů. Vystavuje v České republice i v zahraničí.