Modrý život a jiné příběhy – víkendová dílna dokumentární fotografie

Modrý život a jiné příběhy – víkendová dílna dokumentární fotografie

Víkendová dílna pro mírně pokročilé a pokročilé fotografy

Cíl dílny: zprostředkovat studentům setkání s jedním z významných současných českých fotografů a získat širší přehled o světě dokumentární fotografie – ukázat tradiční náměty v novém pojetí, naznačit možnosti nekonvenční autorské tvorby a pomoci nalézt osobitý způsob fotografického zachycení dění kolem nás.

Dílnu vede: Evžen Sobek

Dílna je kocipována jako pracovní setkání se současným předním českým dokumentárním fotografem Evženem Sobkem. Komentovaná ukázka fotografických projektů Evžena Sobka bude východiskem ke společné diskusi o nejrůznějších způsobech fotografického zachycení situací kolem nás i možnostech autorských interpretací.

Cílem dílny bude jasně vymezit rozdíly mezi reportážní prací a dokumentárním pojetím tématu a hledat vlastní fotografickou cestu k oběma žánrům. Zatímco reportáž bude pojímána jako typ zpravodajského sdělení, které má především informovat diváka o určité situaci či o průběhu události – přináší jasnou, přehlednou, čitelnou a pravdivou zprávu, dokumentární fotografii budeme chápat jako specifický subjektivní způsob fotografického zachycení dění kolem nás, kdy fotograf vyjadřuje svůj vlastní názor na dění kolem sebe a stylizuje ho obsahově i obrazově. Obsah dokumentárních fotografií nemusí být vždy na první pohled zcela zřetelně jasný a čitelný; často je ponechán poměrně široký prostor pro vlastní výklad vnitřního smyslu a významových interpretací.

Program dílny:

Pátek odpoledne: úvodní seminář – od 17 do 20 hodin v učebně školy
Páteční setkání bude úvodem do problematiky dokumentární a reportážní fotografie. Na ukázkách ze svých fotografických projektů formou projekce I ukázek autorských printů Evžen Sobek objasní různé přístupy k tématu, využití specifických fotografických prostředků, technik a efektů, porovná fenomén černobílé a barevné fotografie. V závěru Evžen Sobek zhodnotí dosavadní práce posluchačů. Pro hodnocení Vašeho portfolia přineste fotografie zhotovené fotografickým procesem nebo vytištěné ve fotografické kvalitě – nikoliv v elektronické podobě. Počet fotografií není omezen – pamatujte ale, že běžné prezentační portfolio zpravidla obsahuje 20 – 30 fotografií.

Sobota: Fotografická reportáž pro obrazový magazín – cca od 9 do 15 hodin
Fotografování pod vedením Evžena Sobka v exteriéru v širším okolí Brna (cca do 100km) probíhá na víkendové akci masového rázu – závody, poutě, víkendová zábava, cvičení hasičů…. Fotografie, které zde mají vzniknout, pojmeme jako fiktivní zakázku pro zvolený časopis, kde fotografie nebudou jen pouhou ilustrací textu, ale do jisté míry samostatným obrazovým pojednáním. Studenti mohou fotografie již večer samostaně editovat a druhý den je konzultovat s Evženem Sobkem.

Neděle: Můj svět – fotografický dokument – cca od 9 do 15 hodin
Druhý praktický den dílny je věnován subjektivní interpretaci reality. V této fotografické sérii by studenti měli uplatnit především svůj osobitý pohled na dění kolem sebe, do kterého by se měl přirozeně promítnout nejen jejich pohled na svět, ale i vnitřní nálady či pocity. Budeme se ptát po smyslu existence věcí a situací kolem nás a výsledné fotografie by měly navodit podobné otázky
 i u diváka. Skupina společně s Evženem Sobkem bude fotografovat v Brně případně jeho bližším okolí opět na veřejně přístupné akci, která nabízí dostatečné množství fotografických motivů.

Konkrétní akce, které v průběhu dílny navštívíme budou upřesněny v pátečním semináři. Pro dopravu do konkrétních lokalit se předpokládá, že studenti použijí vlastní auta a auto lektora –přirozeně se nabízí vzájemná domluva během pátečního setkání tak, aby auta byla optimálně obsazena. Cestovní náklady nejsou zahrnuty v ceně dílny.

Vyhodnocení realizovaných fotografií:
Finální výběr fotografií z každé akce by měl obsahovat cca 10 fotografií. Fotografie Evžen Sobek hodnotí buď na společné schůzce po uplynutí dostatečně dlouhé doby potřebné pro zpracování fotografií nebo internetem – komentář k fotografiím zašle studentům emailem.

Celkový rozsah: dva a půl dne
Počet studentů: maximálně 8
Cena: 4.880,- Kč