Letní fotografická škola v Želivě aneb malé fotografické dobrodružství – klasicky i digitálně

Letní fotografická škola v Želivě 8. – 15. 8. 2020 aneb malé fotografické dobrodružství – klasicky i digitálně

Dílna je určena všem fotografům, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového, potkat zajímavé fotografické osobnosti a načerpat nové podněty pro svoji fotografickou tvorbu

  Evzen Sobek_20_FINAL_04  

    

    

Dílnu vedou: Evžen Sobek, Dušan Kochol a Lenka klodová

Program dílny:

Možností, jak využít fotografie jinak, než k pouhému záznamu reality před objektivem, je mnoho. Některými, více i méně konvenčními, metodami se budeme zabývat na našem Želivském workshopu. Téma letošní dílny můžeme zjednodušeně nazvat „POWER of LIGHT“ – světelné konstrukce fotografií jsou vždy jedním z neopomenutelných faktorů určujících výsledný efekt snímku. Tomuto fenoménu se proto budeme v letošní dílně věnovat podrobněji a ve fotografiích, které budou v průběhu dílny vznikat budeme hledat taková světelná řešení, která naše snímky podpoří a dále umocní. Studenti se mohou rozhodnout, kolik témat fotograficky zpracují, zda budou pracovat ve více žánrech nebo si vyberou téma jediné a budou se mu věnovat celý týden. Společné fotografické workshopy budou východiskem pro vytvoření prvních fotografií, které nás budou dále inspirovat při uvahách, jak v započaté práci pokračovat – jak projekt rozvíjet. Na fotografiích pracují studenti samostatně, kdykoliv mohou využít asistence lektorů, se kterými snímky průběžně konzultují i při večerních skupinových projekcích. Pracuje se s digitální technologií i klasickým černobílým procesem – dle individuálních zvyklostí. Studenti využívající digitálních kamer editují svá portfolia v počítači, studenti pracující s klasickou technikou průběžně zhotovují kontaktní kopie či černobílé zvětšeniny ve fotokomoře, kterou mají k dispozici.

Hosté:

Součástí dílny jsou dvě jednodenní pracovní setkání s renomovanými fotografy či výtvarníky, kteří v dopolední přednášce představí svoji tvorbu, v odpoledním semináři potom hodnotí portfolia účastníků dílny nebo vedou svoji vlastní tvůrčí dílnu. Letošními hosty jsou fotograf Dušan Kochol a výtvarnice Lenka Klodová.

Program je doplněn večerními přednáškami o aktuálním dění ve fotografickém světě, výstavách a fotografických festivalech, prezentací obrazových publikací a promítáním filmů – na výběr je více než 150 titulů. Kromě medailonů českých i světových fotografů obsahuje nabídka filmy významých světových režisérů, které jsou svým příběhem a výtvarným zpracováním fotografii blízké a inspirativní.

Výsledná portfolia zhotovená digitální kamerou je možné koncipovat jako fotografický soubor, případně slideshow, fotografie zhotovené klasickým procesem či kamerou obscurou studenti mohou představit ve výstavní expozici pod otevřeným nebem v nejbližším okolí – obci, v lese…

Dílna si neklade za cíl vytvořit za každou cenu hotovou fotografickou sérii, naší snahou bude především vyzkoušet si něco nového, nekonvenčního, nacházet novou inspiraci, setkat se ze zajímavými lidmi – jednoduše ukázat si, že fotografie je opravdové dobrodružství na celý život…

1. den

• příjezd – odpoledne ve 14 hodin, ubytování
• prezentace fotografa Evžena Sobka
• komentovaný úvod  do týdenních projektů – viz. níže
• hodnocení portfolií studentů – vede Evžen Sobek
večerní filmová projekce

„POWER OF LIGHT – MOC SVĚTLA“ –  zamyšlení nad potenciálem světla – tímto základním výrazovým prostředkem fotografie bude východiskem pro hledání témat, která budeme v naší dílně dále rozvíjet. Snímky, které vzniknou ze společné hry s nejrůznějšími světelnými zdroji – denní světlo, twilights, studiové i externí blesky, led zdroje, noční osvětlení, světla auta… nás povedou k tomu, abychom se na realitu podívali jinýma očima či objevovali realitu novou. Fotografie z našich úvodních experimentů nám poslouží jako zdroj pro hledání témat, která potom budeme dále rozvíjet v průběhu celé dílny. Nejrůznější přístupy k práci se světlem si budeme podrobněji komentovat i ve večerních přednáškách… Stejně tak pravidelné večerní hodnocení fotografií pro nás bude prostorem, kde budeme společně uvažovat nad možným pokračováním a rozvíjením projektu každého z vás. Pracovat je možné v libovolných fotografických žánrech – krajina, zátiší, dokument, portrét, inscenace… Je možné se inspirovat prostředím, kde se budeme pohybovat a využívat jeho přirozený světelný potenciál, případně do prostředí aktivně vstupovat se svými kreativními postupy. Naším cílem bude vytvořit co možná nejoriginálnější obrazový soubor, ve kterém se odrazí autorův vnitřní prožitek a inspirace daným prostředím.

„PICTURE IN MOTION“ – fotografie pořízené v průběhu dílny je možné editovat do tématických portfolií, která v propojení s hudbou vyznění snímků ještě dále umocní…

„OBRAZ V PROSTORU“ – snímky pořízené kamerou obscurou či jinak na klasický fotografický materiál, mohou studenti zakomponovat do okolního prostředí; projekt je možné pojmout jako instalaci fotografií v daném prostředí (veřejné prostory v obci, les…) či jako objekt; výsledný artefakt potom zůstává na místě i po našem odjezdu jako anonymní stopa fotografovy přítomnosti…

2. den

TÉMA DNE – „PROTI SVĚTLU…?“ – jednodenní dílna kreativní práce se světlem
• úvodní přednáška k tématu, samostatná práce s asistencí lektora – přirozené světlo, ateliérové blesky, kombinace denního a umělého světla, externí blesky
• po praktické fotografické části společné vyhodnocení fotografií a na základě editace hledání témat pro celotýdenní práci – softwarové úpravy fotografií, individuální konzultace
 fotografování v noci – pouliční zdroje, externí blesk, světla aut
• večerní filmová projekce

3. den

„KOUSEK SEBE“ – dopolední dílna Dušana Kochola

Ve svých pečlivě tématicky kocipovaných projektech hledá Dušan Kochol odpovědi na otázky týkající se současné společnosti. Jeho fotografie, projekce, videa, instalace a performance neodráží jen jeho ego či nitro, ale jsou především fílozofickým výkladem doby, ve které žijeme. Charakteristickým znakem jeho tvorby je také využití konceptu a specifická prezentace, kde jím vlastoručně vyrobené objekty aktivně zapojují diváka do nastolených témat a otázek…

DUŠAN KOCHOL – vystudoval fotografii ve Velké Británii a v České republice. Je držitelem Fotograf roku 2016 na Slovesku, od roku 2017 členem Královské umělecké společnosti a zakladatelem a ředitelem fotografického OFF festivalu v Bratislavě, který každoročně prezentuje tvorbu mladých autorů.

• odpolední hodnocení portfolií studentů Dušanem Kocholem
• samostatná práce, individuální konzultace
• večerní filmová projekce

4. den

TÉMA DNE – „PROTI PROUDU ANEB PROČ NEFOTOGRAFOVAT DIGITÁLNĚ“ – jednodenní dílna Evžena Sobka práce s klasickým černobílým procesem – stále větší počet fotografů se rádo vrací ke klasickým filmovým materiálům, které sebou přinášejí osobitou transformaci okolního světa, nezávislou na racionálních postupech úprav digitálních snímků. V jednodenní dílně se tak vrátíme k postupům, které fotografii vždy přinášely osobité kouzlo, a které nám mohou otevřít nové obrazové horizonty a být inspirací pro další práci s digitální technikou… Každý ze studentů se může vybrat některý z níže uvedených programů, případně oba kombinovat…

Program 1 – Camera obscura aneb fotografie bez fotoaparátu – úvodní přednáška a instruktáž, ukázky fotografií, zhotovení kamery, samostatná práce ve fotokomoře pod vedením lektora.

Program 2 – Objevování negativu – fotografování na klasický černobílý filmový materiál bude zameřeno na specifickou transformaci reality, kterou umožňuje tento základní fotografický postup. Důraz bude kladen na využití grafických kvalit černobílého obrazu, invenční práci se světlem a odpovídající zpracování materiálu, včetně tvůrčích postupů při zhotování snímků v temné komoře tak, abychom získali obrazy co možná nejvíce transformující naši běžnou realitu do „nového světa“…

Program 3 – Opusťte negativ – experimentální práce s fotogramem a technikami vzniku fotografického obrazu bez negativu, kombinace fotogram + negativ, sendvičové montáže

přednáška: Inspirativní jména japonské fotografie – Evžen Sobek – přednáška bude doplněna ukázkami  fotografických publikací japonských autorů

5. den

• samostatná práce, individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií
• večerní filmová projekce

6. den

„FOTOGRAFIE  A PERFORMANCE – spolu i proti sobě“ – dopolední dílna Lenky Klodové

„Zkusíme se spolu podívat na fotografii skrze optiku performance. Vztah fotografie a performance je milenecký, jeden druhého dokážou vidět v nereálném, báječném světle nebo jeden druhého dokážou totálně zničit. Existuje oblast performance, pro kterou je fotografování útrpné zlo, níčící performerské pověstné „tady, teď a já“. A existuje i oblast performance, která je pro čočku fotoaparátu dělaná, a vidět ji naživo a ze strany, je jako vidět ji ve spodním prádle.

V průběhu následujícího workshopu si s touto ambivalencí pohrajeme. Já budu performer, studenti si budou lovit v performanci obrazy. Těším se na následné srovnání a diskusi. Já ustavím svým tělem obraza studenti se pokusí mi ho podrýt. A ideálně, bude-li chuť, studenti se pokusí vyjádřit se a já je zaznamenám.“

LENKA KLODOVÁ – vystudovala VŠUP v Praze. Původně sochařka pracuje dnes v různých médiích, preferuje konceptuální linii tvorby – fotografii, instalaci, performanci, umělecký výzkum. Její výzkumy jsou zaměřeny na vizuální prezentaci lidských vztahů a vztahu mezi uměním, lidským /zvláště ženským/ sexuálním prožitkem a pornografiíí. V současné době vede ateliér Tělového designu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jejím oblíbeným uměleckým tématem je lidská nahota jako velmi přirozený stav těla na jedné straně a velmi politické gesto na druhé straně. Založila Festival nahých forem – experimentální platformu pro testování porozumění nahotě v performativním umění a v humanitárních oborech.

• odpolední hodnocení portfolií, diskuse o fotografiích pořízených v průběhu dne s Lenkou Klodovou
 individuální konzultace
• večerní filmová projekce

7. den

TÉMA DNE – „ŠKODLIVÝ SOFTWARE…?“
Téma zpracování fotografií softwarem je stálicí ve fotografických debatách – jedni považují software za něco, co fotografii poškozuje, jiní za přirozený nástroj odpovídající dnešní fotografické realitě, někoho software obtěžuje, jiný si bez něj neumí svoji práci představit…pokusíme se proto podívat se na toto téma při společné diskusi a podělit se o vlastní názory,představy a zkušenosti, co nám software potažmo digitální fotografie daly a vzaly
• individuální konzultace,  samostatná práce s asistencí lektora
• večerní hodnocení portfolií
•  STREET PHOTO? – přednáška zaměřená na současné trendy ve „street“ fotografii nám bude inspirací pro sobotní dílnu dokumentární fotografie. Zastavíme se u klasických i současných invenčních fotografických postupů, abychom si jejich možnosti následující den ověřili v prostředí skutečného města…

8. den

TÉMA DNE – „ANIMAL STREET“ – celodenní dílna street a dokumentární fotografie – vede Evžen Sobek
• závěrečná večerní prezentace celotýdenních projektů
večerní filmová projekce

9. den

• závěrečné konzultace
• instalace fotografií ve zvolených lokalitách v obci a okolí…, návrat domů

Místo konání: Želiv – česko-moravská vrchovina, obec 10 km od Humpolce

Cena: 10.480,- Kč

Cena zahrnuje:
• 8x ubytování se snídaní v pronajatém domě ve třílůžkových pokojích, další stravování možné ve třech restauracích v obci, po celou dobu je k dispozici vybavená kuchyně, zahrada, terasa, gril
• permanentní přístup do vybavené fotokomory po dobu trvání dílny
• možnost úprav fotografií na počítačích Apple – software Adobe Photoshop Lightroom Classic, Adobe Photoshop CC
• individuální konzultace a spolupráce s lektory kdykoliv mimo uvedený program

Cena nezahrnuje: dopravu, fotomateriál pro práci s klasickým fotografickým procesem

Počet účastníků: maximálně 10

Poznámka:
studentům pracujícím s digitální technikou doporučujeme přivést si s sebou vlastní notebook

více o lektorech: http://www.evzensobek.com  https://www.dusankochol.com    https://www.artlist.cz/lenka-klodova-611/

podrobnější informace:
MgA. Evžen Sobek
tel: 608 740 055
e-mail: info@foto-skola.com, evzen.sobek@icloud.com