Letní fotografická škola v Želivě aneb malé fotografické dobrodružství – klasicky i digitálně

Letní fotografická škola v Želivě 5. – 13. 8. 2017 aneb malé fotografické dobrodružství – klasicky i digitálně

Dílna je určena všem fotografům, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového, potkat zajímavé fotografické osobnosti a načerpat nové podněty pro svoji fotografickou tvorbu

  Evzen Sobek_20_FINAL_18 Evzen Sobek_20_FINAL_04

  1_1. J. Havelkov†_PÖvodn° pl†n_IMG_7626

Dílnu vedou: Evžen Sobek, Jolana Havelková, Michal Kalhous a Tomáš Pospěch

Program dílny:

Možností, jak využít fotografie jinak, než k pouhému záznamu reality před objektivem, je mnoho. Některými, více i méně konvenčními, metodami se budeme zabývat na našem Želivském workshopu. Každý den workshopu má své tématické zaměření a studenti se mohou rozhodnout, kolik témat fotograficky zpracují, zda každé z nich nebo si vyberou jediné a budou se mu věnovat celý týden. Na svých projektech pracují studenti samostatně a práci průběžně konzultují s lektory individuálně a při večerních skupinových projekcích. Pracuje se s digitální technologií i klasickým černobílým procesem – dle individuálních zvyklostí. Studenti využívající digitálních kamer editují svá portfolia v počítači, studenti pracující s klasickou technikou průběžně zhotovují kontaktní kopie či černobílé zvětšeniny ve fotokomoře, kterou mají k dispozici.

Hosté:

Součástí dílny jsou tři jednodenní pracovní setkání s renomovanými fotografy a kurátorem, kteří v dopolední přednášce představí svoji tvorbu, v odpoledním semináři potom hodnotí portfolia účastníků dílny. Letošními hosty jsou fotografové Jolana Havelková a Michal Kalhous. Dalším hostem bude Tomáš Pospěch, kurátor, fotograf, vydavatel fotografických publikací, s přednáškou zaměřenou na aktuální téma současné fotografie

Program je doplněn večerními přednáškami o aktuálním fotografickém dění, výstavách a fotografických festivalech, prezentací obrazových publikací a promítáním filmů – na výběr je více než 150 titulů. Kromě medailonů českých i světových fotografů obsahuje nabídka filmy významých světových režisérů, které jsou svým příběhem a výtvarným zpracováním fotografii blízké a inspirativní.

Výsledná portfolia zhotovená digitální kamerou je možné koncipovat jako fotografický soubor, případně slideshow, fotografie zhotovené klasickým procesem kamerou obscurou studenti prezentují formou výstavní expozice pod otevřeným nebem v klášterní zahradě, obci, v lese…

Dílna si neklade za cíl vytvořit za každou cenu hotovou fotografickou sérii, naší snahou bude především vyzkoušet si něco nového, nekonvenčního, nacházet novou inspiraci, setkat se ze zajímavými osobnostmi – jednoduše ukázat si, že fotografie je opravdové dobrodružství na celý život…

1. den

• příjezd – odpoledne ve 14 hodin, ubytování
• prezentace aktuálních projektů fotografa Evžena Sobka
• zadání fotografických projektů – viz. níže
• hodnocení portfolií studentů – vede Evžen Sobek
večerní filmová projekce

„PLANETA EDEN“ – každý den dílny má své tématické zaměření, které studenty vede k tomu, aby se na realitu podívali jinýma očima, než doposud. Dané téma je vždy uvedeno krátkou přednáškou, která nastíní možnosti, jak o tématu uvažovat… Pracovat je možné v libovolných fotografických žánrech – krajina, zátiší, dokument, portrét, inscenace…, a student vždy vytvoří sérii fotografií, které se večer komentují na společné projekci. Je možné se inspirovat protředím, kde se budeme pohybovat – všední den v sobě totiž nenese jen možnost zaznamenávání činností, akcí, či nějaké pouliční fotografie. Každý den, i při každodenní práci, potkáváme vhodné situace pro portrét, nalezené zátiší, městskou i klasickou krajinu, figurální kompozice i akt. Když se naučíme tyto situace vnímat, případně do nich vstupovat a technicky se na ně připravíme, můžeme vyfotografovat dokument vlastního života, zaznamenat to co je pro nás krásné a důležité, podílet se na tom a částečně to také sami vytvářet. Proto mohou snímky pojaté i jako fotografický experiment či inscenace… Naším cílem bude vytvořit co možná nejoriginálnější obrazový soubor, ve kterém se odrazí autorův vnitřní prožitek a inspirace daným prostředím. Téma dne je možné rozpracovat i do větší šířky a převést ho do celotýdenního projektu.

„SLIDESHOW“ – fotografie pořízené v průběhu dílny je možné editovat do tématických portfolií, která v propojení s hudbou vyznění snímků ještě dále umocní…

„FOTOGRAFIE V PROSTORU“ – fotografie pořízené kamerou obscurou či jinak na klasický fotografický materiál, zakomponují studenti do okolního prostředí; projekt je možné pojmout jako instalaci fotografií v daném prostředí (klášterní zahrada, veřejné prostory v obci…) či jako objekt; výsledný artefakt potom zůstává na místě i po našem odjezdu jako anonymní stopa fotografovy přítomnosti…

2. den

TÉMA DNE – „ČERNOBÍLÁ POEZIE ANEB PROTI PROUDU“ – jednodenní dílna Evžena Sobka práce s klasickým černobílým procesem – stále větší počet fotografů se rádo vrací ke klasickým filmovým materiálům, které sebou přinášejí osobitou transformaci okolního světa, nezávislou na racionálních postupech úprav digitálních snímků. V jednodenní dílně se tak vrátíme k postupům, které fotografii vždy přinášely osobité kouzlo, a které nám mohou otevřít nové obrazové horizonty a být inspirací pro další práci s digitální technikou… Každý ze studentů se může vybrat některý z níže uvedených programů, případně oba kombinovat…

Program 1 – Camera obscura aneb fotografie bez fotoaparátu – úvodní přednáška a instruktáž, ukázky fotografií, zhotovení kamery, samostatná práce ve fotokomoře pod vedením lektora.

Program 2 – Objevování negativu – fotografování na klasický černobílý filmový materiál bude zameřeno na specifickou transformaci reality, kterou umožňuje tento základní fotografický postup. Důraz bude kladen na využití grafických kvalit černobílého obrazu, invenční práci se světlem a odpovídající zpracování materiálu, včetně tvůrčích postupů při zhotování snímků v temné komoře tak, abychom získali obrazy co možná nejvíce transformující naši běžnou realitu do „nového světa“…

přednáška: Inspirativní jména japonské fotografie 20.století – Evžen Sobek – přednáška bude doplněna ukázkami  fotografickéých publikací japonských autorů

3. den

TÉMA DNE – „PROTI SVĚTLU…“ – jednodenní dílna kreativní práce se světlem
• úvodní přednáška k tématu, samostatná práce, individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií – alternativně fotografování v noci
• večerní filmová projekce

4. den

„NA OKRAJI“ – dopolední dílna Jolany Havelkové – představí její rozmanitou tvorbu od fotografických začátků až do současnosti, zahrnující jak čistý přístup k fotografii, tak experimentální a konceptuální práce – například fotografické cykly aktportrétů Podoby mých přátel či enigmaticky rozostřené tváře cyklu Dočasná setkání… Současné autorské projekty, které stojí především na propojení zvuku a obrazu, zvukových instalacích a vizuálně-hudebních projektech budou tvořit druhou část autorské prezentace. Komentovanou ukázku těchto multimediálních projektů, doplní i poznatky z nahrávání skladeb, sběru zvuků či komentovaný poslech CD s promítáním obrazového materiálu.

JOLANA HAVELKOVÁ ve své tvorbě pracuje s fotografií i s dalšími vizuálními médii a technologiemi velice volně, vytváří konceptuální, experimentální a vizuálně-hudební projekty, zabývá se rovněž instalací a intervencemi do okolního prostředí. Řadu let působila jako pedagožka na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem, vede semináře a dílny v nejrůznějších institucích v Čeké republice a působí rovněž jako kurátorka a organizátorka výstav a festivalu Funkeho Kolín.

• odpolední hodnocení portfolií studentů Jolanou Havelkovou
 individuální konzultace
• večerní filmová projekce

5. den

TÉMA DNE – „PRÁZDNÝ OBRAZ…“
• úvodní přednáška k tématu, samostatná práce, individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií
• večerní filmová projekce

6. den

„UMĚNÍ V KONTINUU“ – dopolední dílna Michala Kalhouse

  • Fotografie jako neustálé hledání smyslu, jako spoluutváření světa a přijetí zodpovědnosti.
  • Fotografie jako laskavé dotýkání světa.
  • Fotografie jako cesta k otevřenému, a plnému životu, ve kterém trpělivé úsilí vede k zodpovědnému utváření vztahů a ke spokojenosti i s vědomím vlastních limitů a vlastní nedokonalosti.
  • Fotografie jako kongruentní vyjevování vlastní jedinečnsoti.
  • Fotografie jako jedinečná odpověď na jedinečné neopakovatelné situace.
  • Fotografie jako hledání forem na míru žitého světa a zároveň forem vyjevujících nejosobnější zkušenost.

MICHAL KALHOUS – vedoucí ateliéru fotografie Ostravské univerzity je spíše nenápadným, avšak svérázným uměleckým solitérem. Své výtvarné médium nalezl ve fotografickém obraze, v němž prozkoumává nekonvenční polohy. Inspiraci nachází v běžných situacích, obyčejných věcech, které nás obklopují a ve kterých je schopen s pozoruhodnou citlivostí odkrývat skryté příběhy, obecnější obsahy či symbolické významy. Jako pozorný pozorovatel reaguje na vizuální podněty a jedinečnost okamžiku spontáně a neokázale. Nedokonalost či záměrná neumělost je silnou stránkou jeho snímků, které jsou často rozostřené, podexponované, mají nicméně zvláštní kouzlo.
• odpolední hodnocení portfolií studentů Michalem Kalhousem
• samostatná práce, individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií
• večerní filmová projekce

7. den

Autorská kniha jako cílové médium pro fotografický projekt & „Jenom jsme si to vylepšili“ – dopolední přednášky Tomáše Pospěcha

Autorská kniha jako cílové médium pro fotografický projekt – zdánlivě paradoxně se v době digitalizace a tedy odhmotnění fotografie řada autorů vrací ke knize jako k tradiční a výrazně pomalé formě komunikace. Předpokládaným výsledkem práce na jejich projektech nemá býti výstava, ale kniha a tomu přizpůsobují také výrazový jazyk, se kterým pracují. Kniha je velice pomalým a také poměrně nákladným médiem. O to je tento obrat pozoruhodnější. Budeme proto sledovat tento pozoruhodný vývoj přístupu od visící fotografie v prostoru k fotografii ležící, publikované v knize. A také obrat od fotografie reprodukované k fotografii publikované.

Tomáš Pospěch: Jenom jsme si to vylepšili – před padesáti lety, na podzim roku 1966, byla zahájena výstavba prvního rodinného domu typu „V“ od projektanta Josefa Vaňka za Šumperku. Pod názvem „šumperák“ se stal nejrozšířenějším typem domu, jedním ze symbolů normalizace. Postavilo se jich téměř 5 tisíc. Byl milován i nenáviděn. Naplňoval dobové představy o moderním bydlení, psalo se o něm jako o úspěchu modernizace venkova i jako o kýči, architekti se do něj distancovali, památkáři se obávali, že zkazí vzhled české vesnice. Vytvořil jsem archiv dokumentující 550 těchto staveb. Jak se dá s tímto materiálem dále pracovat a co všechno dokáží šumperáci vypovídat o své době a o nás?

Odpoledne – portfolio review s Tomášem Pospěchem
• samostatná práce, individuální konzultace, finalizace projektů
• večerní hodnocení portfolií
New Documentary – název knihy japonského fotografa Takashi Hommy společně s fotografiemi Wolfganga Tillmanse a dalších autorů vytvoří rámec přednášky, která nám bude inspirací pro sobotní dílnu dokumentární fotografie…

8. den

TÉMA DNE – „BEZÚČELNÁ PROCHÁZKA…“  celodenní dílna dokumentární fotografie – vede Evžen Sobek

• večerní prezentace fotografií a slideshow
• večerní filmová projekce

9. den

• instalace fotografií ve zvolených lokalitách v obci a okolí…
• závěrečné konzultace, návrat domů

 

Místo konání: Želiv – areál kláštera řádu premonstrátů, česko-moravská vrchovina, 10 km od Humpolce

Cena: 9.880,- Kč

Cena zahrnuje:
• 8x ubytování se snídaní, další stravování možné ve třech restauracích v obci, (rychlovarná konvice k dispozici)
• permanentní přístup do vybavené fotokomory po dobu trvání dílny
• možnost úprav fotografií na počítačích Apple – software Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop CC
• individuální konzultace a spolupráce s lektory kdykoliv mimo uvedený program

Cena nezahrnuje: dopravu, fotomateriál pro práci s klasickým fotografickým procesem

Počet účastníků: maximálně 12

Poznámka:
studentům pracujícím s digitální technikou doporučujeme přivést si s sebou vlastní notebook

více o lektorech: http://www.evzensobek.com  www.michalkalhous.cz  http://www.jolanahavelkova.com/j_galerie.html

podrobnější informace:
MgA. Evžen Sobek
tel: 608 740 055
e-mail: info@foto-skola.com, evzen.sobek@icloud.com