Letní fotografická škola v Želivě aneb malé fotografické dobrodružství – klasicky i digitálně

Letní fotografická škola v Želivě 3. – 11. 8. 2019 aneb malé fotografické dobrodružství – klasicky i digitálně

Dílna je určena všem fotografům, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového, potkat zajímavé fotografické osobnosti a načerpat nové podněty pro svoji fotografickou tvorbu

  Evzen Sobek_20_FINAL_04  

    

    

Dílnu vedou: Evžen Sobek, Dušan Kochol a Lenka klodová

Program dílny:

Možností, jak využít fotografie jinak, než k pouhému záznamu reality před objektivem, je mnoho. Některými, více i méně konvenčními, metodami se budeme zabývat na našem Želivském workshopu. Každý den workshopu má své tématické zaměření a studenti se mohou rozhodnout, kolik témat fotograficky zpracují, zda každé z nich nebo si vyberou jediné a budou se mu věnovat celý týden. Na svých projektech pracují studenti samostatně a práci průběžně konzultují s lektory individuálně a při večerních skupinových projekcích. Pracuje se s digitální technologií i klasickým černobílým procesem – dle individuálních zvyklostí. Studenti využívající digitálních kamer editují svá portfolia v počítači, studenti pracující s klasickou technikou průběžně zhotovují kontaktní kopie či černobílé zvětšeniny ve fotokomoře, kterou mají k dispozici.

Hosté:

Součástí dílny jsou dvě jednodenní pracovní setkání s renomovanými fotografy či výtvarníky, kteří v dopolední přednášce představí svoji tvorbu, v odpoledním semináři potom hodnotí portfolia účastníků dílny nebo vedou svoji vlastní tvůrčí dílnu. Letošními hosty jsou fotograf Dušan Kochol a výtvarnice Lenka Klodová.

Program je doplněn večerními přednáškami o aktuálním fotografickém dění, výstavách a fotografických festivalech, prezentací obrazových publikací a promítáním filmů – na výběr je více než 150 titulů. Kromě medailonů českých i světových fotografů obsahuje nabídka filmy významých světových režisérů, které jsou svým příběhem a výtvarným zpracováním fotografii blízké a inspirativní.

Výsledná portfolia zhotovená digitální kamerou je možné koncipovat jako fotografický soubor, případně slideshow, fotografie zhotovené klasickým procesem či kamerou obscurou studenti mohou představit ve výstavní expozici pod otevřeným nebem v nejbližším okolí – obci, v lese…

Dílna si neklade za cíl vytvořit za každou cenu hotovou fotografickou sérii, naší snahou bude především vyzkoušet si něco nového, nekonvenčního, nacházet novou inspiraci, setkat se ze zajímavými osobnostmi – jednoduše ukázat si, že fotografie je opravdové dobrodružství na celý život…

1. den

• příjezd – odpoledne ve 14 hodin, ubytování
• prezentace fotografa Evžena Sobka
• zadání fotografických projektů – viz. níže
• hodnocení portfolií studentů – vede Evžen Sobek
večerní filmová projekce

„PLANETA EDEN“ – každý den dílny má své tématické zaměření, které studenty vede k tomu, aby se na realitu podívali jinýma očima, než doposud. Dané téma je vždy uvedeno krátkou přednáškou, která nastíní možnosti, jak o tématu uvažovat… Pracovat je možné v libovolných fotografických žánrech – krajina, zátiší, dokument, portrét, inscenace…, a student vždy vytvoří sérii fotografií, které se večer komentují na společné projekci. Je možné se inspirovat protředím, kde se budeme pohybovat – všední den v sobě totiž nenese jen možnost zaznamenávání činností, akcí, či nějaké pouliční fotografie. Každý den, i při každodenní práci, potkáváme vhodné situace pro portrét, nalezené zátiší, městskou i klasickou krajinu, figurální kompozice i akt. Když se naučíme tyto situace vnímat, případně do nich vstupovat a technicky se na ně připravíme, můžeme vyfotografovat dokument vlastního života, zaznamenat to co je pro nás krásné a důležité, podílet se na tom a částečně to také sami vytvářet. Proto mohou snímky pojaté i jako fotografický experiment či inscenace přinést netradiční, svěží obrazy… Naším cílem bude vytvořit co možná nejoriginálnější obrazový soubor, ve kterém se odrazí autorův vnitřní prožitek a inspirace daným prostředím. Téma dne je možné rozpracovat i do větší šířky a převést ho do celotýdenního projektu.

„SLIDESHOW“ – fotografie pořízené v průběhu dílny je možné editovat do tématických portfolií, která v propojení s hudbou vyznění snímků ještě dále umocní…

„FOTOGRAFIE V PROSTORU“ – fotografie pořízené kamerou obscurou či jinak na klasický fotografický materiál, zakomponují studenti do okolního prostředí; projekt je možné pojmout jako instalaci fotografií v daném prostředí (veřejné prostory v obci, les…) či jako objekt; výsledný artefakt potom zůstává na místě i po našem odjezdu jako anonymní stopa fotografovy přítomnosti…

2. den

TÉMA DNE – „PROTI PROUDU ANEB PROČ NEFOTOGRAFOVAT DIGITÁLNĚ“ – jednodenní dílna Evžena Sobka práce s klasickým černobílým procesem – stále větší počet fotografů se rádo vrací ke klasickým filmovým materiálům, které sebou přinášejí osobitou transformaci okolního světa, nezávislou na racionálních postupech úprav digitálních snímků. V jednodenní dílně se tak vrátíme k postupům, které fotografii vždy přinášely osobité kouzlo, a které nám mohou otevřít nové obrazové horizonty a být inspirací pro další práci s digitální technikou… Každý ze studentů se může vybrat některý z níže uvedených programů, případně oba kombinovat…

Program 1 – Camera obscura aneb fotografie bez fotoaparátu – úvodní přednáška a instruktáž, ukázky fotografií, zhotovení kamery, samostatná práce ve fotokomoře pod vedením lektora.

Program 2 – Objevování negativu – fotografování na klasický černobílý filmový materiál bude zameřeno na specifickou transformaci reality, kterou umožňuje tento základní fotografický postup. Důraz bude kladen na využití grafických kvalit černobílého obrazu, invenční práci se světlem a odpovídající zpracování materiálu, včetně tvůrčích postupů při zhotování snímků v temné komoře tak, abychom získali obrazy co možná nejvíce transformující naši běžnou realitu do „nového světa“…

Program 3 – Opusťte negativ – experimentální práce s fotogramem a technikami vzniku fotografického obrazu bez negativu

přednáška: Inspirativní jména japonské fotografie – Evžen Sobek – přednáška bude doplněna ukázkami  fotografických publikací japonských autorů

3. den

„KOUSEK SEBE“ – dopolední dílna Dušana Kochola

Ve svých pečlivě tématicky kocipovaných projektech hledá Dušan Kochol odpovědi na otázky týkající se současné společnosti. Jeho fotografie, projekce, videa, instalace a performance neodráží jen jeho ego či nitro, ale jsou především fílozofickým výkladem doby, ve které žijeme. Charakteristickým znakem jeho tvorby je také využití konceptu a specifická prezentace, kde jím vlastoručně vyrobené objekty aktivně zapojují diváka do nastolených témat a otázek…

DUŠAN KOCHOL – vystudoval fotografii na Slovensku, ve Velké Británii a v České republice. Je držitelem Fotograf roku 2016 na Slovesku, od roku 2017 členem Královské umělecké společnosti a zakladatelem a ředitelem fotografického OFF festivalu v Bratislavě, který každoročně prezentuje tvorbu mladých autorů.

• odpolední hodnocení portfolií studentů Dušanem Kocholem
• samostatná práce, individuální konzultace
• večerní filmová projekce

4. den

TÉMA DNE – „PRÁZDNÝ OBRAZ…“
• úvodní přednáška k tématu, samostatná práce, individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií
• večerní filmová projekce

5. den

TÉMA DNE – „PROTI SVĚTLU…“ – jednodenní dílna kreativní práce se světlem
• úvodní přednáška k tématu, samostatná práce s asistencí lektora – kombinace denního a umělého světla, ateliérové blesky,       externí blesky
• individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií – alternativně fotografování v noci
• večerní filmová projekce

6. den

„FOTOGRAFIE  A PERFORMANCE – spolu i proti sobě“ – dopolední dílna Lenky Klodové

„Zkusíme se spolu podívat na fotografii skrze optiku performance. Vztah fotografie a performance je milenecký, jeden druhého dokážou vidět v nereálném, báječném světle nebo jeden druhého dokážou totálně zničit. Existuje oblast performance, pro kterou je fotografování útrpné zlo, níčící performerské pověstné „tady, teď a já“. A existuje i oblast performance, která je pro čočku fotoaparátu dělaná, a vidět ji naživo a ze strany, je jako vidět ji ve spodním prádle.

V průběhu následujícího workshopu si s touto ambivalencí pohrajeme. Já budu performer, studenti si budou lovit v performanci obrazy. Těším se na následné srovnání a diskusi. Já ustavím svým tělem obraza studenti se pokusí mi ho podrýt. A ideálně, bude-li chuť, studenti se pokusí vyjádřit se a já je zaznamenám.“

LENKA KLODOVÁ – vystudovala VŠUP v Praze. Původně sochařka pracuje dnes v různých médiích, preferuje konceptuální linii tvorby – fotografii, instalaci, performanci, umělecký výzkum. Její výzkumy jsou zaměřeny na vizuální prezentaci lidských vztahů a vztahu mezi uměním, lidským /zvláště ženským/ sexuálním prožitkem a pornografiíí. V současné době vede ateliér Tělového designu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jejím oblíbeným uměleckým tématem je lidská nahota jako velmi přirozený stav těla na jedné straně a velmi politické gesto na druhé straně. Založila Festival nahých forem – experimentální platformu pro testování porozumění nahotě v performativním umění a v humanitárních oborech.

• odpolední hodnocení portfolií, diskuse o fotografiích pořízených v průběhu dne s Lenkou Klodovou
 individuální konzultace
• večerní filmová projekce

7. den

TÉMA DNE – 
• úvodní přednáška k tématu, samostatná práce s asistencí lektora
• individuální konzultace
• večerní hodnocení portfolií – alternativně fotografování v noci
•  New Documentary – název knihy japonského fotografa Takashi Hommy společně s fotografiemi Wolfganga Tillmanse a dalších autorů vytvoří rámec přednášky, která nám bude inspirací pro sobotní dílnu dokumentární fotografie…

8. den

TÉMA DNE – „EMPTY STREET“ – celodenní dílna dokumentární fotografie – vede Evžen Sobek
• večerní prezentace fotografií a slideshow
večerní filmová projekce

9. den

• závěrečné konzultace
• instalace fotografií ve zvolených lokalitách v obci a okolí…, návrat domů

 

Místo konání: Želiv – česko-moravská vrchovina, obec 10 km od Humpolce

Cena: 9.880,- Kč

Cena zahrnuje:
• 8x ubytování se snídaní v pronajatém domě ve třílůžkových pokojích, další stravování možné ve třech restauracích v obci,                    po celou dobu je k dispozici vybavená kuchyně, zahrada, terasa, gril
• permanentní přístup do vybavené fotokomory po dobu trvání dílny
• možnost úprav fotografií na počítačích Apple – software Adobe Photoshop Lightroom Classic, Adobe Photoshop CC
• individuální konzultace a spolupráce s lektory kdykoliv mimo uvedený program

Cena nezahrnuje: dopravu, fotomateriál pro práci s klasickým fotografickým procesem

Počet účastníků: maximálně 10

Poznámka:
studentům pracujícím s digitální technikou doporučujeme přivést si s sebou vlastní notebook

více o lektorech: http://www.evzensobek.com  https://www.dusankochol.com    https://www.artlist.cz/lenka-klodova-611/

podrobnější informace:
MgA. Evžen Sobek
tel: 608 740 055
e-mail: info@foto-skola.com, evzen.sobek@icloud.com