Krajinou do krajiny – víkendová dílna fotografování krajiny

Krajinou do krajiny – víkendová dílna fotografování krajiny

Naučíte se: objevovat a vyhodnotit fotograficky zajímavou krajinu, hledat v krajině nová témata, zvolit vhodnou fotografickou techniku a optimální kompozici snímku, nacházet zajímavé světlo v krajině, využívat neobvyklé atmosférické podmínky (déšť, vítr, sníh..)

Dílnu vede: Tomáš Galle nebo Evžen Sobek

Zobrazení krajiny patří k základním fotografickým žánrům – krajina nejenom člověka významně formuje, ale prostřednictvím civilizačních zásahů se v ní zrcadlí i jeho chování, vztah ke krajině, k přírodě, k životnímu prostoru – proto je důležité krajinu nejen navštěvovat, ale také ji objevovat a vnímat. Cílem dílny je zprostředkovat studentům širší pohled na problematiku krajinářské fotografie – ukázat tradiční náměty I jejich nové pojetí, naznačit možnosti nekonvenční práce a pomoci hledat osobitý způsob fotografického zachycení krajiny. První část dílny je zaměřena na využití realistického zobrazení krajiny, naopak v druhé části dílny upustíme od informativního zobrazení a fotografovanou krajinu využijeme k subjektivnímu vyjádření prožitku, vlastních pocitů a představ. Můžeme přitom vyjít z nalezených situací – principů „náhodných setkání“ uplatňovaných surrealisty – nebo i z aranží a instalací, které sami před kamerou zrealizujeme.

Program dílny:
Sobota: úvodní seminář + klasická fotografie krajiny – od 9 do 16 hodin
Úvodní část dílny je vyhrazena hodnocení fotografií studentů – k hodnocení přinese každý 10 – 20 vytištěných fotografií, které reprezentují jeho dosavadní krajinářskou tvorbu. V krátkém teoretickém výkladu budou formou komentované dataprojekceprezentovány nejrůznější přístupy k tématu, využití specifických fotografických prostředků, technik a efektů. V následující praktické částistudenti pod vedením lektora pracují v exteriérech v okolí města – výuka je zaměřena na práci s krajinnými celky, polocelky i detaily s přihlédnutím k charakteru krajiny. Seznámíte s technickými aspekty krajinářské fotografie – filtry, ohnisková vzdálenost, clona, hloubka ostrosti, expoziční doba. Výsledkem budou tři obrazově provázané fotografie formátu A4, případně fotografie v elektronické podobě.

Neděle: imaginativní a subjektivní fotografie krajiny – od 9 do 16 hodin
Praktická práce v exteriéru, kdy využijeme krajiny k vytvoření subjektivně pojatých fotografií odrážejících náš postoj k realitě, ke světu…. Nepůjde tedy nutně o realistické zachycení krajiny, ale o jakousi její „transformaci do nové skutečnosti“. Budou probrány různé způsoby manipulace a přetváření reality před objektivem – práce s výřezem, HDR, panorama, pohybová a optická neostrost, dlouhá expozice… V případě zájmu je možné tuto část kurzu realizovat i večer, kdy večerní atmosféra nabízí další nečekané možnosti. Výsledkem budou opět tři obrazově provázané fotografie – černobílé či barevné fotografie minimálního formátu A4, případně fotografie v elektronické podobě.

Vyhodnocení realizovaných fotografií:
Fotografie lektor hodnotí buď na společné schůzce po uplynutí dostatečně dlouhé doby potřebné pro zpracování fotografií nebo internetem – komentář k fotografiím zašle studentům emailem.

Celkový rozsah: dva dny
Počet studentů: maximálně 8
Cena: 4.280,- Kč