Tvůrčí fotografie

Tvůrčí fotografie

Kurz pro středně pokročilé a pokročilé fotografy

Cíl kurzu: rozvíjet tvůrčí fotografování a přinést novou inspiraci do autorské tvorby

Kurz vede: Evžen Sobek

Pětiměsíční kurz je určen fotografům, kteří chtějí dále zdokonalit a rozvíjet své tvůrčí fotografické schopnosti, případně studentům připravujícím se k přijímacím zkouškám na fotografické školy. Předpokladem je znalostpráce s fotografickou technikou a základů zpracování fotografického obrazu v počítači. Kurz sestává z pěti tématicky zaměřených seminářů – krajina, akt a portrét, reportáž a dokument, zátiší, fotografická ilustrace, inscenovaná tvorba…, v nichž jsou podrobně rozebrána technická i obrazová specifika jednotlivých žánrů (vhodné kamery, objektivy, světelný park, tvůrčí postupy, možnosti experimentální tvorby, práce s modelem…).

V přednáškách doplněných dataprojekcí a obrazovými publikacemi získají studenti další informace o současných trendech ve fotografii i tvorbě zajímavých světových fotografů.

Součástí kurzu je také jednodenní fotografická dílna – studenti si vybírají dílnu z našeho portfolia víkendových dílen.

Během kurzu posluchači průběžně pracují na rozsáhlejším autorském souboru, jehož téma si volí po konzultaci s vyučujícím, a kde mohou naprosto svobodně uplatnit svoji fotografickou invenci. Souběžně realizují i menší fotografická cvičení zaměřená na zdokonalení kompozičních postupů, práci s barvou či světlem, atp.

Ůvodní část každého semináře je věnována hodnocení fotografických cvičení a rozpracovaných autorských portfolií. Posluchači zde také mají prostor pro řešení technických problémů, se kterými se v průběhu práce setkali. Druhá část semináře je již zaměřena na konrétní fotografické téma. Závěr hodiny je vyhrazen informacím o fotografických výstavách, zajímavých knihách, fotografických dílnách, atp.

Kurz je určen fotografům pracujícím jak s klasickou tak i digitální technikou.

Celkový rozsah: 20 vyučovacích hodin v průběhu pěti měsíců
(vždy 4 vyučovací hodiny 1x za 4 týdny, od 17 do 20 hodin) + jednodenní fotografická dílna
Počet studentů: maximálně 8
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 6.280,- Kč