Adobe Photoshop I – základní kurz

Adobe Photoshop I – základní kurz

Kurz pro začínající a mírně pokročilé fotografy

Kurz vede: Marek Detko, Evžen Sobek

Pětitýdenní kurz je určen fotografům, kteří se chtějí zdokonalit v úpravách fotografií s použitím špičkového profesionálního grafického editoru Adobe Photoshop. Důraz je kladen především na pochopení principů úprav a specifické chování jednotlivých nástrojů. Výuka probíhá formou praktických ukázek při komentované dataprojekci. Probrané postupy si studenti procvičují doma na zadaných praktických úkolech. Výsledky své práce konzultují s lektorem v úvodní části následujícího semináře, kde mají prostor i pro individuální dotazy. Po absolvování kurzu bude student schopen provádět všechny plošné i lokální úpravy obrazu, kvalitně převádět snímky do černobílé škály, pracovat s formátem RAW a vrstvami a optimálně fotografie připravit pro konkrétní výstupy (tisk, web, projekce, mail…).

Kurz je určen fotografům, kteří ovládají svoji fotografickou techniku a zaměřuje se VÝHRADNĚ na softwarové úpravy fotografií.

Seminář 1

Úvod do zpracování digitálního obrazu
Základní nástroje – Adobe Photoshop, Adobe Bridge, camera RAW – a jejich potenciál. Formáty grafických souborů (tiff, jpg, png, psd..) – výhody a nevýhody
Základní parametry obrazového souboru – vektor, bitmapa, barevná hloubka, rozlišení, barevné modely

Uživatelské rozhraní Adobe Photoshop
Pracovní plocha a její uspořádání, preference, optimální nastavení pro fotografa, struktura menu.

Plošné úpravy fotografie
Histogram, úrovně, křivky, tonální šířka, stíny a světla, bílý a černý bod, vyvážení barev, saturace, selektivní barvy, ivertování, equalizér, posterizace

Seminář 2

Lokální úpravy fotografie
Výběr a selekce, nástroje výřezu. Kouzelná hůlka. Nástroje pro základní retuše – štětec, guma, razítko, gradient, doostření, houba, ztmavení, zesvětlení.
Panely HISTORIE a INFO

Další plošné úpravy obrazu a úpravy geometrie obrazu
Změny velikosti, výřezy, otáčení, narovnání, korekce perspektivy, korekce optického zkreslení.

Seminář 3

Základy práce s Camera RAW
Otvírání a změny parametrů RAW souborů, hromadné zpracování a následné úpravy ve Photoshopu, konverze do jiných formátů

Převod do černobílé škály
Základní způsoby převodu – odbarvení, převod do stupní šedi, míchání kanálů, použití prostoru Lab

Seminář 4

Základy práce s vrstvami
Princip vrstev a jejich využití – způsoby vytváření vrstev, nastavení základních vlastností (viditelnost, pořadí, krytí, slučování, clonění)

Efekty vrstev, rychlá maska

Seminář 5

Pokročilé retuše portrétu a krajiny
Speciální techniky retušovacího štětce, razítka, redukce červených očí
Doostřování a snižování šumu – optimální způsoby ostření a snižování šumu, jejich vzájemný vztah.
Využití nástrojů Photoshopu a nástroje plug in – Focus Magic, Grain Surgery, Noise Ninja

Příprava fotografií pro cílové médium
Optimalizace fotografií pro tisk, web, email, projekce…

Celkový rozsah: 15 vyučovacích hodin v průběhu pěti týdnů (3 vyučovací hodiny 1x týdně, vždy od 17.30 do 19.45)
Počet studentů: maximálně 9
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 4.380,- Kč