Kouzlo digitální fotografie aneb s digitální technologií netradičně

Kouzlo digitální fotografie aneb s digitální technologií netradičně

Kurz pro začínající a mírně pokročilé fotografy

Kurz vede: Tomáš Galle

Dvouměsíční kurz je určen fotografům, kteří se chtějí podrobně zorientovat v práci s digitální fotografickou technikou a nekonvenčními způsoby zpracování digitálního obrazu. Detailně se seznámíte s potenciálem digitálních přístrojů, softwaru i jejich tvůrčím využitím a v praktických cvičeních si pod vedením lektora osvojíte nejrůznější způsoby editace obrazu v počítači – od načtení dat, přes úpravu obrazu až po jeho výslednou realizaci formou fotografického, tiskového výstupu nebo slide show; neopomeneme ani srovnání analogové a digitální technologie a nastíme si, co můžeme ve světě digitální fotografie v nejbližší době očekávat.
Naším cílem je, aby si studenti osvojili princip, že možnosti fotoaparátu a softwaru nás nesmí zatěžovat, ale měli by nám sloužit.
Studenti průběžně realizují praktické úkoly – fotografie, slideshow…, které jsou hodnoceny v úvodní části výuky. Cvičení jsou koncipována tak, aby posluchačům napomohla ve zdokonalení praktických fotografických dovedností (manuální i automatické ovládání kamery, měření expozice, práce se světlem) a zároveň jim umožnila zorientovat se ve zvláštnostech a tvůrčích možnostech digitální fotografické tvorby (nejpoužívanější software jeho využití a odlišnosti, freewarové programy, skenování obrazových předloh, archivace…). Neomezené možnosti úprav vstupních dat by studenty měly přivést k poznání, že vyfotografovaný obraz nemusí být ani zdaleka totožný s finálním výstupem, na druhou stranu by ale softwarová editace neměla být planou hrou!

Teoretické semináře a hodnocení fotografií jsou doplněna o fotografické vycházky a půldenní praktickou dílnou, kde studenti pracují v exteriéru pod vedením lektora.

Výuka probíhá formou komentované dataprojekce a praktických fotografických dílen.

Celkový rozsah: 16 vyučovacích hodin v průběhu dvou měsíců + půldenní dílna
(vždy 4 vyučovací hodiny 1x za 2 týdny, od 17 do 20 hodin; dílna proběhne o víkendu v exteriéru
města Brna – termín konání si dohodnou studenti s vyučujícím v úvodní hodině)
Počet studentů: maximálně 8
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 5.380,- Kč