Rekvalifikace

Rekvalifikace „FOTOGRAFICKÉ PRÁCE“

Dvousemestrální rekvalifikační kurz

Dvousemestrální rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle standardu Národní soustavy kvalifikací. Absolventi získají “Potvrzení o účasti v akreditované vzdělávacím programu” a následně skládají zkoušku před autorizovaným zkoušejícím. Po úspěšném složení zkoušky obdrží rekvalifikační osvědčení.

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je uvést posluchače do problematiky běžné fotografické praxe a poskytnout jim základní znalosti potřebné pro samostatnou profesionální práci. Výuka je zaměřena na zvládnutí základních fotografických žánrů – reportáž, portrét, krajina, architektura, produktová fotografie, práce v ateliéru. Patřičnou pozornost věnujeme i dokonalému zvládnutí počítačového zpracování fotografií, přípravu a realizaci tisku a webovýh podkladů i optimální způsoby prezentace snímků zákazníkům.

Cíl kurzu: připravit studenta pro samostatnou práci profesionálního fotografa

Průběh výuky

Výuka probíhá formou denního studia v celkovém rozsahu 282 vyučovacích hodin – 15 týdnů v rozsahu 16 – 24 vyučovacích hodin týdně v dopoledních hodinách soustředěných vždy do tří nebo čtyř dnů (pondělí až středa, příp. čtvrtek). Týdenní počet vyučovacích hodin postupně klesá a posluchačům se tak otvírá stále větší prostor pro realizaci praktických cvičení. Po ukončení prvního semestru (8 týdnů) následuje 5-ti týdenní volno kdy studenti samostatně pracují na zadaných cvičeních. Po druhém semestru (7 týdnů) mají posluchači prostor 4 – 8 týdnů pro dokončení všech praktických cvičení a absolventské práce. Poté co dokončí všechna praktická cvičení obdrží Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, na základě kterého mohou skládat zkoušku před autorizovanou osobou (ve Fotoškole Brno MgA. Ing. Evžen Sobek). Studenti, kteří úspěšně složí obě části zkoušky obdrží doklad o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace.

Kritéria pro výběr účastníků vzdělávací akce
Účastník kurzu musí mít věk minimálně 18 let a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Účastník kurzu musí vlastnit základní fotografické vybavení: klasickou či digitální jednookou zrcadlovku s možností manuálního nastavení, vlastní počítač s odpovídajícím softwarem (Zoner, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop…). Účastník musí ovládat základy práce na PC (ovládání systémových funkcí a nástrojů). V případě práce s klasickou technikou musí mít přístup do fotokomory. (Odevzdávané fotografie musí dosahovat profesionální kvality. Je možné odevzdávat jak klasické fotografie tak inkjetové printy.) Pro zařazení do kurzu není nutné vykonat přijímací zkoušku a nevyžaduje se ani odborná praxe.

Počet studentů: maximálně 10

Studijní okruhy
• Reportážní a dokumentární fotografie
• Portrétní fotografie a práce s modelem
• Krajinářská fotografie a fotografie architektury
• Reklamní a produktová fotografie
• Kreativní reklamní fotografie
• Barevné skladebné postupy – práce s barvou
• Počítačové zpracování fotografií, tisk
• Exponometrie a senzitometrie
• Stavba a skladba fotografického obrazu – kompoziční postupy
• Základní principy osvětlování a práce s elektronickými blesky
• Fotografická technika a příslušenství
• Dějiny fotografie, exkurze, galerijní instalace fotografií, knižní publikace
• Příprava praktické absolventské práce
• Fotografická praxe

Závěrečné zkoušky

1. část
Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
získá student potom, co odevzdá všechna praktická cvičení v profesionální fotografické kvalitě – tisky či elektronická data dle zadání. Na základě tohoto dokladu se může přihlásit ke zkoušce před autorizovaným zkoušejícím (ve Fotoškole Brno MgA. Ing. Evžen Sobek)

2. část
Osvědčení o rekvalifikaci získá student po absolvování odborné zkoušky před autorizovaným zkoušejícím. Zkouška v rozsahu 6 hodin má teoretickou a praktickou část, a vychází z hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. (podrobnosti najdete zde:http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-396-Fotoreporter/revize-362/hodnotici-standard) Hodnocení studenta je vyhověl – nevyhověl.
Pokud je student hodnocen jako vyhovující, obdrží rekvalifikační osvědčení.

Seznam lektorů

MgA. Ing. Evžen Sobek – vedoucí kurzu a kontaktní osoba
samostatný fotograf, lektor Fotoškoly Brno, v letech 2002 – 2010 pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
, workshopy v České republice i v zahraničí
těžištěm tvorby je dokumentární fotografie
vystavuje v České republice i v zahraničí
mezinárodní ocenění – Japonsko, USA, Francie

Miroslav Myška
samostatný fotograf – Ateliér M – design, pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
těžištěm tvorby je užitá a reklamní fotografie a fotografie aktu
vystavuje v České republice i v zahraničí

MgA. Gabriela Kolčavová
samostatná fotografka, lektorka v oboru fotografie – workshopy v České republice i v zahraničí
ve své volné tvorbě pracuje s černobílou fotografií, která využíva zejména klasické či historické velkoformátové techniky
vystavuje v České republice i v zahraničí
držitelka několika ocenění v České republice i v zahraničí

Tomáš Galle
samostatný fotograf
těžištěm tvorby je experimentální fotografie a multimediální tvorba
své multimediální projekty prezentuje v České republice i v zahraničí

Marek Detko
samostatný fotograf a webdesigner
těžištěm tvorby je experimentální fotografie a grafický design
vystavuje v České republice i v zahraničí

Místo konání výuky
Teoretická výuka: učebny Fotoškoly Brno, Koliště 39, Brno 602 00
Praktická výuka a tvůrčí dílny:
fotoateliér Studio M – design, Nováčkova 37, Brno
fotografické plenéry – exteriéry města a jeho blízkého okolí, veřejně přístupné interiéry budov

Zahájení výuky: viz. TERMÍNY
Cena: 37.800,- Kč

JSTE-LI REGISTROVÁNI V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE, MŮŽETE O ÚHRADU ŠKOLNÉHO POŽÁDAT PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD PRÁCE.

Kontaktní adresa a další informace:
MgA. Ing. Evžen Sobek
Fotoškola Brno, Hněvkovského 35, 617 00 Brno
tel: 608 740 055
e-mail: info@foto-skola.com

Několik důvodů proč studovat právě u nás:
• Všichni lektoři jsou aktivně působícími profesionálními fotografy, kteří jsou v každodenním kontaktu se současným fotografickým děním
• Nízký počet studentů ve skupině dává prostor pro individuální přístup k potřebám každého studenta
• Výuka je koncipována tak, abyste získali skutečně komplexní přehled o všech důležitých fotografických žánrecha současné fotografické praxi a dokázali tak odpovídajícím způsobem reagovat na požadavky zákazníků
• Všichni studenti obdrží při zahájení kurzu základní učební texty

Neslibujeme Vám snadnou cestu k získání osvědčení! Nabízíme Vám ale 282 hodin kvalitní výuky vedené profesionálními fotografy a ověřené patnáctiletou praxí.