Fotografie jinak – víkendová dílna experimentální fotografie

Fotografie jinak – víkendová dílna experimentální fotografie

Naučíte se: dívat se na situace kolem sebe z netradiční perspektivy a v nových souvislostech, poznáte, že I porušováním tradičních fotografických postupů může vzniknout zajímavá a originální fotografie

Dílnu vede: Tomáš Galle

Cílem dílny je ukázat si, že fotografické médium má skutečně neomezené možnosti. Zpravidla budeme postupovat přesně naopak než nás to učí fotografické příručky a návody a výsledkem bude originální a nosný obraz. Poznáte, že ve fotografické tvorbě ne vždy nutně záleží na použité technice a hravý experiment může být základem zajímavých fotografických výsledků – tvůrčí fotografie je totiž z velké části založena právě na vědomém i nevědomém porušování konvenčních pravidel. Koneckonců i pohled na dějiny umění nám jasně říká, že mnohá velká díla, která dnes obdivujeme v galeriích, vznikala jaksi „proti proudu“.

Program dílny:
sobota: úvodní seminář + fotografování v exteriérech města – od 9 do 16 hodin
Úvodní část dílny je vyhrazena hodnocení fotografií studentů – k hodnocení přinese každý 10 – 20 vytištěných fotografií, které reprezentují jeho dosavadní fotogrfickou tvorbu. V krátké přednášce doplněné ukázkami experimentálních prací jsou názorně prezentovány technické možnosti klasické i digitální techologie a jejich softwarové manipulace. Praktická část dílny je vymezena níže uvedenými tématy – po krátkém úvodu si posluchači vyberou pro své fotografování jen dvě či tři témata, která v průběhu víkendu rozpracují… Je lhostejné zda vzniknou fotografie dokumentární nebo čistě výtvarné či úplně jiné… Naší snahou bude pracovat maximálně svobodně, kreativně…

Téma 1: Fotografie světla jako symbolu
Světlo je pro fotografa naprosto zásadní věc – našim úkolem bude pokusit se výtvarným způsobem vytvořit symbol světla, jakousi metaforu, něco co by vystihovalo podstatu tohoto fenoménu. Téma 2: Fotografie pohybu jako symbolu
Pohyb – další elementární fenomén – opět se pokusíme vytvořit fotografie, které budou znakem, symbolem, výtvarnou metaforou tohoto fyzikálního jevu. Nebudeme fotografovat věci nebo lidi v pohybu, naší snahou bude dostat se mnohem dál, za pouhou reprodukci pohybující se předlohy a důmyslnou konstrukcí navodit u diváka dojem pohybu. Téma 3: Noční fotografie
V tématu noční fotografie se pokusíme dále rozvíjet nápady, objevené v některém ze dvou předcházejících témat. Světlo i pohyb fotograficky zachycené v noci působí zpravidla abstraktně či tajemněji, stejně tak se ale mohou na fotografii jevit zřetelnější… Budeme usilovat o to, abychom využili nočního světla k vytvoření fotografií, které by nás, podobně jako pohled na noční hvězdnou oblohu přenesly za hranice našeho světa a otevřely prostor pro naši fantazii. Téma 4: Fotografická ilustrace k hudbě nebo literatuře
Naší snahou bude fotograficky interpretovat, nebo ilustrovat naši oblíbenou hudbu, poezii či prózu. Půjde nám o výtvarně působivé vystižení podstaty vybraného díla. Výběr textu či hudby a hledání nekonvenčního fotografického pojetí nás mohou přivést k velmi překvapivým výsledkům. Při fotografování můžeme nasbírat jen surový materiál, který propojíme s hudbou ve slideshow, případně můžeme fotoaparát použít v módu kamery a vytvořit celou videosekvenci.

Neděle: od 9 do 16 hodin (při večerním fotografování po vzájemné dohodě možná změna)
Praktická práce pod vedením lektora naváže na sobotní fotografování v exteriérech i interiérech města a jeho blízkém okolí.

Výsledkem budou 1 až 2 obrazově provázané fotografické cykly v rozsahu 3 – 5 černobílých či barevných fotografií – vytištěných či v elektronické podobě

Vyhodnocení realizovaných fotografií:
Fotografie lektor hodnotí buď na společné schůzce po uplynutí dostatečně dlouhé doby potřebné pro zpracování fotografií nebo internetem – komentář k fotografiím zašle lektor studentům emailem.

Celkový rozsah:dva dny
Počet studentů: maximálně 8
Dílnu otevřeme i mimo vypsané termíny pro 4 a více zájemců.
Cena: 4.380,- Kč