Z deníku vlka – tvůrčí víkendová dílna Vojtěcha V. Slámy

Z deníku vlka – tvůrčí víkendová dílna Vojtěcha V. Slámy

Víkendová dílna pro mírně pokročilé a pokročilé fotografy

Cíl dílny: zprostředkovat studentům neformální setkání s jedním ze současných předních českých fotografů a prostřednictvím jeho tvorby poznat nové originální přístupy k fotografování našeho všedního dne a života kolem nás

Dílnu vede: Vojtěch V. Sláma

Dílna vychází z volné tvorby autora, který se řadí ke špičce současných českých fotografů střední generace. S tvorbou Vojtěcha V. Slámy se posluchači podrobně seznámí na normálním sobotním dopoledním semináři. Projekce i předvedení originálních ručně zpracovaných zvětšeninstudentům poslouží jako příklad jednoho z mnoha způsobů jakým je možné pracovat. Cílem dílny přirozeně nebude vytváření podobných fotografií, nýbrž uvědomění si a vyzkoušení toho, kolik motivů a výjimečných událostí k fotografování nabízí všední den a život každého z nás a naučit se tyto motivy nacházet, prožívat, vnímat a také být schopni je fotograficky zaznamenat způsobem sobě vlastním – nechat se jimi inspirovat k vlastní tvorbě. Všední den v sobě totiž nenese jen možnost dokumentování událostí, akcí, či pouliční fotografie. Každý den i při těch nejobyčejnějších činnostech doma, na vycházce i v práci potkáváme vhodné situace pro portrét, nalezené zátiší, městskou i klasickou krajinu, figurální kompozice i akt. Pokud se naučíme tyto situace vnímat či do nich citlivě vstupovat a technicky se na ně připravíme, můžeme vyfotografovat dokument vlastního života, zaznamenat to co je pro nás krásné a důležité, podílet se na tom a částečně takové okamžiky také sami vytvářet.

Sobota: od 9 do cca 16 hodin Dopolední neformální setkání s autorem je koncipováno jako konzultace účastníků s Vojtěchem V. Slámou, který se seznámí s jejich zájmy a dosavadní fotografickou tvorbou, kterou kriticky zhodnotí. Pro hodnocení Vašeho portfoliapřineste fotografie zhotovené fotografickým procesem nebo vytištěné ve fotografické kvalitě – nikoliv v elektronické podobě. Počet fotografií není omezen – pamatujte ale, že běžné prezentační portfolio zpravidla obsahuje 20 – 30 fotografií. (V případě, že bude Vaše portfolio rozsáhlejší, bude jejich další hodnocení možné v průběhu nedělního dopoledne.) V následující přednášce uvede Vojtěch V. Sláma studenty hlouběji do své fotografické tvorby – formou projekce I ukázkami originálních printů představí autor svéfotografické projekty – studenti by však tuto část dílny neměli chápat jako pouhou informaci, ale především jako výzvu k dialogu o fotografické tvorbě a průpravu k odpolední, praktické části dílny. Ta bude koncipována jako jakási fotografická vycházka, která by měla studenty přivést k novým fotografickým motivům a jejich novému fotografickému zachycení (přirozeným fotografickým prostředím pro nás přitom může být stejně tak otevřená krajina, exteriér města, jako i interiér kavárny…) Fotografie mohou studenti večer samostatně zeditovat a svůj výběr druhý den přinést k dopolední konzultaci.

Neděle: od 9 do cca 16 hodin V průběhu dopoledne proběhne hodnocení portfolií zhotovených v průběhu předešlého dne – hodnocení proběhne formou komentované dataprojekce, která opět bude mít charakter diskuse nad pořízenými záběry. Program druhé poloviny dne bude řešen jako variabilní: je možné navázat na fotografování z předešlého dne, příp. se vrátit k hodnocení starších fotografií studentů a dále pokračovat přednáškou o fotografech, kteří jsou svojí tvorbou fotografiím Vojtěcha Slámy blízcí a studentům mohou být zajímavou inspirací. Konkrétní varianta bude určena na základě společné dohody všech účastníků dílny.

Vyhodnocení realizovaných fotografií: Proběhne buď na společné schůzce po uplynutí dostatečně dlouhé doby potřebné pro zpracování fotografií nebo internetem – komentář k fotografiím zašle studentům emailem.

Celkový rozsah: dva dny
Počet studentů: maximálně 8
Cena: 4.880,- Kč