Výtvarná fotografie a fotografická technika

Výtvarná fotografie a fotografická technika

Kurz pro začínající a mírně pokročilé fotografy

Cíl kurzu: naučit se ovládání fotografické techniky, zpracování fotografií v počítači a zdokonalení se v kompozici a práci se světlem

Kurz vede: Evžen Sobek

Tříměsíční kurz je určen fotografům, kteří se chtějí zdokonalit v ovládání fotografické techniky a zlepšit výtvarné i technické kvality svých fotografií. Studentům, kteří nemají vyhraněnou oblast své fotografické tvorby, kurz ukáže zvláštnosti základních fotografických žánrů (krajina, portrét, akt, zátiší, reportáž,…) a pomůže jim nalézt cestu k vlastnímu fotografickému rukopisu. Studenti průběžně realizují praktické úkoly – fotografie, které konzultují s vyučujícím v úvodní části výuky. Téma si student vybírá z nabídky zadání – portét, krajina, architektura, reportáž…

Další čast semináře je věnována fotografické technice – témata přednášek:
• ovládání a otpimální nastavení digitální zrcadlovky
• měření expozice
• základy počítačového zpracování fotografií – úprava formátu RAW
• fotografické doplňky – filtry, stativy, brašny, objektivy, software, tiskárny…
• práce se světlem
• pokročilější úpravy fotografií – panorama, úpravy barev, změny velikosti, ostření a příprava na tisk

Minimální počet studentů ve skupině přitom poskytuje dostatečný prostor pro individuální dotazy.
Závěrečná část hodiny je věnována přednáškám – ukázkám fotografií významých fotografů, které mohou být pro studenty zajímavou inspirací v jejich další tvorbě.

Kurz je určen fotografům pracujícím jak s klasickou tak i digitální technikou.

Celkový rozsah:
24 vyučovacích hodin v průběhu tří měsíců
(vždy 4 vyučovací hodiny 1x za 2 týdny, od 17 do 20 hodin)
Počet studentů: maximálně 8
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 5.980,- Kč