ZÁKLADY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Základy digitální fotografie

práce s digitálním fotoaparátem a počítačové úpravy obrazu

Víkendová dílna pro začínající a mírně pokročilé fotografy

Naučíte se: ovládat a optimálně nastavit funkce fotoaparátu, zpracovat fotografie v počítači, základy správy barev, správně připravit fotografie pro tisk, web, slideshow

Dílnu vede: Evžen Sobek

Víkendová dílna je určena fotografům, kteří se chtějí naučit maximálně efektivně využívat svoji digitální techniku. Ve čtyřech tématických okruzích se seznámíte s vlastnostmi digitálního záznamu obrazu a ovládáním digitální zrcadlovky, naučíte se základní postupy zpracování digitálního obrazu a úpravy snímků na PC a základy předtiskové přípravy. Dílna je určena začínajícím a středně pokročilým majitelům digitálních zrcadlovek umožňujících zápis ve formátu RAW, vítáni jsou však i zájemci z řad uživatelů kompaktních fotoaparátů. (Pro efektivní absolvování dílny by měl každý účastník ovládat svůj fotoaparát, tzn. měl by nastudovat manuál svého přístroje.)

Ukázky obrazových úprav budou prováděny za využití softwaru Adobe Photoshop Lightroom případně Adobe Photoshop.

Téma 1 (sobota dopoledne): TECHNIKA PRÁCE S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTEM
• obecný přehled terminologie digitální fotografie, princip fungování čipu
• specifické funkční prvky digitálních fotoaparátů a zvláštnosti digitálního záznamu obrazu
• nastavení digitální zrcadlovky pro maximální využití jejího potenciálu
• stabilizace a nastavení počítače, monitoru a fotoaparátu pro dosažení stabilních výsledků práce
Proces vzniku fotografického snímku zde tedy nahlédneme tak říkajíc z „ptačí perspektivy“.

Téma 2 (sobota odpoledne): ZÁKLADNÍ ÚPRAVY OBRAZU NA PC
• počítačové úpravy obrazu, práce s bitmapovými editory, základní znalosti z teorie správy barev
• důraz bude kladen zejména na konverzi formátu RAW do TIFF a základní plošné úpravy obrazu – tonální a barevné úpravy obrazu, selektivní změny barev, ostření a konverzi barevného obrazu do stupňů šedi
Přednášky jsou koncipovány tak, aby se posluchači seznámili s principy editace obrazu a byli tak schopni pracovat s jakýmkoliv softwarem.

Téma 3 (neděle dopoledne): KRAJINA, PORTRÉT A REPORTÁŽ S DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKOU
• řešení praktických problémů při fotografování s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých fotografických žánrů.
Vítány budou Vaše vlastní práce, na kterých si můžeme názorně předvést možnosti úprav

Téma 4 (neděle odpoledne): PŘÍPRAVA OBRAZU PRO TISK A DALŠÍ FORMY PREZENTACE FOTOGRAFIÍ
• předtisková příprava předloh a problematika tisku na stolních inkoustových tiskárnách a plotrech – ukázky pracovních postupů
• základy správy barev, práce s barevnými profily a korekcemi barevnosti snímků při jejich reprodukci na různých tiskárnách
• problematika optimálního ostření s ohledem na kvalitní tiskový výstup barevného i černobílého obrazu
• jak vybírat domácí tiskárnu, hodnocení paramatrů tiskáren
• optimalizace obrazových souborů pro jiné formy prezentace – web, tvorba slideshow

Posluchačům doporučujeme přinést si vlastní fotografie v elektronické podobě (ve formátu RAW) – tyto snímky mohou sloužit pro názorné demonstrace probíraných počítačových úprav.

Celkový rozsah: 16 vyučovacích hodin v průběhu jednoho víkendu (vždy 4 vyučovací hodiny dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin) Počet studentů: maximálně 8
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 4.180,- Kč