Víkendová dílna portrétní fotografie a práce s modelem

Víkendová dílna portrétní fotografie a práce s modelem

Naučíte se: zvolit si správnou techniku a vhodné prostředí pro fotografování, použít odpovídající světelné řešení, vhodné rekvizity a doplňky, správně komunikovat a vést model během fotografování, sestavit si fotografický scénář akce

Dílnu vede: Tomáš Tichý nebo Evžen Sobek

Vnější vzhled člověka o něm mnohé prozrazuje a je důležitým komunikačním prostředkem s okolním světem. Výraz tváře, gesto, styl oblékání, celkový vzhled v sobě nesou množství informací, které významně vypovídají o konkrétní osobě – na jejich základě můžeme usuzovat na její profesi, postavení, životní zkušenost i styl, etnickou i sociální příslušnost. Lidská tvář i celkový vzhled člověka tak přináší do fotografie důležité téma, které citlivému autorovi poskytují široký prostor pro osobité zobrazení i vyjádření myšlenky. Dílna studentům zprostředkuje širší pohled na problematiku portrétní tvorby – naučíte se základním technickým dovednostem, ukážeme Vám jak navázat kontakt s fotografovaným modelem a jak jej vést v průběhu fotografování. Patřičný důraz budeme klást i na přípravu scénáře, z kterého autor při své práci vychází, a který je pro vznik kvalitních fotografií neméně důležitý. Pozornost budeme věnovat I vhodnému světelnému řešení či volbě oblečení a doplňků.

Program dílny:
Sobota: od 9 do 16 hodin
Úvodní seminář – hodnocení fotografií, praktická práce pod vedením lektora – realistický a stylizovaný portrét v interiéru
Úvodní část dílny je vyhrazena hodnocení fotografií studentů – k hodnocení přinese každý 10 – 20 vytištěných fotografií, které reprezentují jeho dosavadní portrétní tvornu. Po krátkém teoretickém úvodu – komentované dataprojekci – se skupina při praktickém fotografování zaměří na nejrůznější tvůrčí postupy – využití reálného prostředí interiéru i ateliéru, optimální práci s fotografickou technikou a příslušenstvím – různé typy objektivů, světelný park, externí blesk, filtry, apod. Důraz bude kladen také na navázání kontaktu s modelem a jeho precizní vedení během fotografování. Výsledkem prvního fotografického dne bude pět černobílých nebo barevných fotografií. Snímky studenti zhotoví v elektronické formě nebo vytisknou ve formátu A4.

Neděle: od 9 do 16 hodin
Portrétní fotografie a práce s modelem v exteriéru
Fotografování modelu v exteriéru města či krajiny, kdy dané prostředí významně spoluvytváří celkovou atmosféru snímku. Naší snahou bude inscenovat model v nekonvenčních scénách s využitím neobvyklé perspektivy či kompozice, pohybové neostrosti, kombinace různých světelných zdrojů a využití hloubky ostrosti tak, aby se zajímavě propojil s konkrétním prostředím. Využijeme i vizuálně atraktivní industriální prostředí městských fabrik a průmyslových zákoutí, které mohou na snímku vytvořit zajímavý kontrast k fotografovanému modelu. V případě zájmu může část dílny proběhnout v atmosféře večerního města. Výsledkem bude opět pět fotografií v elektronické či tištěné formě.

Vyhodnocení realizovaných fotografií:
Fotografie lektor hodnotí buď na společné schůzce po uplynutí dostatečně dlouhé doby potřebné pro zpracování fotografií nebo internetem – komentář k fotografiím zašle studentům emailem.

Celkový rozsah: dva dny – vždy od 9 do 16 hodin (při večerním fotografování možná změna)
Počet studentů: maximálně 8
Cena: 4.280,- Kč