fotoFOREVER

FotoFOREVER

Fotografický klub otevřený pokročilým fotografům a zájemcům o současné fotografické dění – tvůrčí setkání nad fotografiemi
Podvečerní fotografická setkání probíhající každé dva měsíce nabízí fotografům prostor pro diskusi o vlastní tvorbě a současné světové fotografii i tvůrčí prostředí, které jim přinese nové podněty a inspiraci pro jejich práci.

Každý seminář tvoří samostatný blok a do klubu je proto možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku.

Kurz vede: Evžen Sobek

Celovečerních semináře jsou určeny fotografům, kteří samostatně tvoří a chtějí o svojí tvorbě diskutovat a hledat možnosti jejího dalšího směřování či rozšíření tvůrčích postupů.
Semináře jsou zaměřeny zejména na editaci fotografických portfolií, tak aby vznikla kompaktní série s jasně čitelnou myšlenkou a fotograf uměl zvolit nejvhodnější způsob prezentace snímků (výstava, kniha, slideshow, objekt..) a technicky vybrané řešení realizovat (tisk, práce s formátem, prostorové řešení expozice…)
K dalším frekventovaným tématům patří příprava fotografické publikace – specifika editace souboru pro knihu, grafické řešení, možnosti tisku, dostupnost a uplatnění knihy na trhu.
Diskuse je doplněna přednáškami zaměřenými na aktuální dění ve světové fotografii – zajímaví inspirativní autoři, nekonvenční projekty a knihy, výstavy, fotografické festivaly…

Členové klubu také na základě zadání pro své kolegy samostaně připravují krátkou informaci o konkrétním fotografickém problému či kritické hodnocení výstavy, knihy, fotografické události, apod… Jejich komentář poté slouží jako úvod k širší debatě na dané téma.

Semináře jsou koncipovány jako “diskuse” nad fotografickou tvorbou a jejich konkrétní průběh se vždy odvíjí od debaty, která kolem diskutovaných fotografií vzniká. Výše uvedená témata patří k nejfrekventovanějším, nicméně členové mají prostor, aby přicházeli se svými návrhy, jakým tématům se věnovat. Na základě jejich požadavku lektor připravuje přednášku na následující seminář.

Klubová setkání probíhají ve dvouměsíčních intervalech, které členům poskytují dostatečný prostor pro práci na svých fotografických souborech, jejich editaci, případně přípravu komentářů a příspěvků do diskuse.

Do klubu je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku.

Roční členství: 5 seminářů nebo tvůrčí díly vždy 1x za dva měsíce (cca 15 – 20 hodin)
Počet účastníků: maximálně 10 – 12
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 7.580,- Kč