Radana Halšková

Autorské právo

Radana Halšková ­

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Působí jako advokátka v Brně. Problematiku autorského práva přednáší na Slezské univerzitě v Opavě.